Senioriitta

Ikäjohtaminen

Ikäjohtaminen ei kohdistu vain ikääntyviin työntekijöihin vaan koko henkilöstöön. Se merkitsee asenneilmapiirin ja johtamiskäytäntöjen vakiinnuttamista sellaisiksi, että jokaisen ikäluokan erityistarpeet voidaan ottaa huomioon. Ikäjohtaminen ei ole erillinen johtamisoppi, vaan välittämistä, sitoutumista ja luottamusta koko työyhteisöä kohtaan.

Ikäjohtamisen keskeisenä ajatuksena on eri-ikäisten voimavarojen hyödyntäminen ja osaamisen arvostaminen työuran eri vaiheissa. Eri-ikäisten vahvuuksien huomioiminen tukee työpaikan menestymistä ja lisää henkilöstön hyvinvointia ja työnilon kokemusta. Se edistää myös tasa-arvoa työyhteisössä.

Vuoden 2017 eläkeuudistuksen myötä ikäjohtaminen on noussut uudelleen ajankohtaiseksi teemaksi. 2000-luvun alun lamavuosien aikana seniorityöntekijöitä jouduttiin irtisanomaan, mutta nyt tilanne on kohentumassa ja työelämässä tarvitaan kaikenikäisiä.

Eläkkeelle siirtymisiän noustessa ikääntyvien työntekijöiden osuus tulee lähivuosina kasvamaan. Tietoa ja osaamista tarvitaan työssä jaksamisen ja jatkamisen tukemiseen, mutta myös esimiestyön kehittämiseen.

Seniors on the go!

Ikävoimaa työhön –valmennus

Valmennus voidaan räätälöidä työpaikan tarpeiden mukaan erilaisille ikätietoutta tarvitseville kohderyhmille:

Kaikkeen, minkä eteen ihminen on tehnyt työtä, hän jättää osan sydämestään.

– Henryk Sienkiewicz
© Senioriitta 2024