Senioriitta

Osaamisen johtaminen

Osaamisen johtaminen on suunnitelmallista johtamistyötä, jonka tarkoituksena on turvata organisaation tavoitteiden ja päämäärien edellyttämä osaaminen nyt ja tulevaisuudessa (Viitala 2006).

Osaamisen johtamisessa on keskeistä tietää, mihin ollaan menossa ja miksi, mitä osaamisresursseja tavoitteeseen pääseminen edellyttää, mitä osaamisia on käytettävissä, mitä osaamista puuttuu, mitä osaamista poistuu ja miten osaamista kehitetään ja hankitaan.

Osaamisen johtaminen tarkoittaa henkilöstön potentiaalin hyödyntämistä ja on kytköksissä myös henkilöstösuunnitteluun.

Henkilöstön vaihtuvuus synnyttää osaamisvajeita, jotka on täytettävä joko rekrytoinnilla, koulutuksella tai muilla henkilöstön kehittämismenetelmillä.

Osaamisriski syntyy, jos jokin ydinosaaminen puuttuu organisaatiosta kokonaan tai on vain yhdellä henkilöllä. Myös perehdyttämisen laiminlyöminen aikaansaa osaamisriskejä.

Muuttuva toimintaympäristö asettaa omat haasteensa osaamisen ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Muutoksessa on kyse uudistumisesta. Oleellista on muutostarpeen kiteytys: miksi muutos on välttämätön, mistä muutoksessa on kyse ja mikä muuttuu. Muutoksessa korostuvat erityisesti johdon ja esimiesten valmiudet muutoksessa toimimiseen.

Uusi ei synny vain uudesta vaan myös vanhan näkemisestä uudessa valossa.

- S. Kierkegaard
© Senioriitta 2024