Senioriitta

Kehityskeskustelu osaamisen johtamisen työkaluna

Kehityskeskustelut ovat edelleen tärkeä osa esimiestyötä. Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi sekä henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatiminen jokaiselle työntekijälle ovat organisaation toiminnan ja osaamisen kehittämisen edellytyksiä.

Kehityskeskustelun painopiste on tulevassa. Peruutuspeiliin katsomalla ei työntekijän suorituskyky parane eikä organisaation tuloksellisuus kasva.

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat perinteisesti osa kehityskeskustelua, mutta tapa toimia on palautteenannossakin muuttumassa. Kerran vuodessa käytävää palautekeskustelua parempi vaihtoehto on antaa palautetta jatkuvasti, pieninä huomioina arjen työn keskellä.

Ikääntyvien työntekijöiden kanssa on mahdollista laatia viimeisille työvuosille erillinen työurasuunnitelma, johon kirjataan työssä jaksamisen ja jatkamisen tueksi sovitut toimenpiteet.

Yksilökeskustelujen lisäksi yhä useammin käydään ryhmäkehityskeskusteluja, jotka soveltuvat esimerkiksi osaamistarpeiden ja osaamisriskien kartoittamiseen. Tunnistettuihin osaamisriskeihin vastaamiseen yrityksen on laadittava kehittämissuunnitelma.

Kehityskeskusteluvalmennus muistuttaa mieliin, miksi kehityskeskustelut ovat tärkeitä esimiestyössä, miten keskusteluja voidaan uudistaa, miksi on tarpeen arvioida kehityskeskusteluja ja mikä merkitys on onnistuneella kehityskeskustelulla. Lomakkeiden täyttämisen sijasta keskiössä on aidon vuoropuhelun käyminen.

Valmennus voidaan suunnata erikseen esimiehille ja työntekijäryhmälle.

Eniten tarvitsemme elämässä ihmistä, joka rohkaisee meitä tekemään sen, minkä osaamme.

- Ralph Waldo Emerson
© Senioriitta 2024