Senioriitta

Mentorointi

Monilla meistä on elämämme aikana ollut viisas ystävä tai työtoveri, jonka neuvoja olemme arvostaneet ja noudattaneet. Tästä on kysymys myös organisaatiossa toteutettavassa mentorointiohjelmassa.

Mentorointi on vuoropuhelua, jossa konkarin kokemuksen ääni ja uuden työntekijän tuoreet ajatukset kohtaavat. Sitä leimaa molemminpuolinen avoimuus, luottamus ja sitoutuneisuus.

Menetelmän avulla tietoa voidaan jalostaa eteenpäin ja pitää huolta eri-ikäisten osaamisesta ja motivaatiosta.

Aina ei osaamista siirretä konkareilta noviiseille, vaan ns. käänteisen mentoroinnin avulla voidaan siirtää nuorten tuoretta osaamista vanhoille työntekijöille.

Ideaalitilanteessa vastavuoroinen osaamisen jakaminen toteutuu aina mentoriparien keskusteluissa.

Mentorointivalmennus

Valmennuksen kohderyhmiä ovat hiljaisen tiedon siirtämisestä ja osaamisen jakamisesta kiinnostuneet henkilöt:

Jos annat miehelle kalan, hän saa yhden aterian.
Jos opetat hänet onkimaan, hän saa syödä joka päivä.

© Senioriitta 2024