Senioriitta

Kiireenkesytys

Kiire on yksi aikamme tyypillisiä ilmiöitä. Suomalaiset ovat Euroopan kiireisintä kansaa.

Kiireenkesytyksessä on kyse muustakin kuin ajankäytön hallinnasta. Meille jokaiselle kiireen kokemus on yksilöllistä. Konseptin luoja Anja Kulovesi-Leino on määritellyt kiirehtijätyyppejä, joista jokainen voi tunnistaa omia toimintatapojaan. Hän on myös luonut työkaluja, joilla omaan kiireenkokemukseen voi päästä kiinni ja ryhtyä etsimään keinoja kiireen kesyttämiseksi.

Kiire voidaan jakaa yksilön ja työyhteisön kiireeseen. Koulutuksessa voidaan painottaa jompaakumpaa tai käsitellä molempia.

Kiireenkesytysvalmennus on oivalluksiin ohjaavaa vuoropuhelua ja ratkaisukeskeistä toimintaa. Tavoitteena on antaa työkulttuurin kehittämiseen konkreettisia välineitä ja tukea sekä esimiesten että työntekijöiden työssä jaksamista.

Kiireenkesytys tekee tilaa innovoinnille ja osaamisen kehittämiselle.

Kiireenkesytys® valmennuksessa osallistujat

  • ymmärtävät, kuinka paljon hallitsematon kiire vie sekä yksilön että työyhteisön voimavaroja
  • saavat kotiinviemisiksi työkaluja omien kiireidensä hallintaan
  • saavat eväitä omaan työyhteisöönsä keskustelun käynnistämiseksi työn organisoinnista ja toimintamallien kehittämisestä.

Kiireenkesytys® on rekisteröity tavaramerkki.

Aina silloin tällöin sinun kannattaa pitää tauko ja käydä tapaamassa itseäsi.

- Audrey Giorgi
© Senioriitta 2024